Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:344461
  • Đang online:52

TBHH về thông số kỹ thuật đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 13 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam

Thứ Tư, 09/02/2022, 13:55 GMT+7

QNM-01-2022

Vùng biển : Quảng Nam

Tên luồng : Kỳ Hà

Căn cứ Đơn đề nghị thông báo hàng hải số 11/2022/CV-CTP ngày 25/01/2022 của Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai – Trường Hải;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 13 luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

Trong phạm vi đáy luồng rộng 100m, độ sâu đạt: 8.0m (tám mét không).

 Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 7.7m đến 7.9m, nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 380m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 445m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 12m;

- Dải cạn có độ sâu từ 7.3m đến 7.9m, nằm về phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 7 khoảng 180m đến thượng lưu phao số 7 khoảng 120m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 28m (tại khu vực khúc cua cong này luồng tàu có bề rộng thay đổi từ 100m đến khoảng 180m);

- Dải cạn có độ sâu từ 7.5m đến 7.9m, nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 8 khoảng 30m đến thượng lưu phao số 8 khoảng 150m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;