Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Giám đốc: 0913476767
 Trực ban: 0235.3551666
  • Số lượt truy cập:324568
  • Đang online:2

TBHH về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của đèn biển Tân Hiệp - Quảng Nam.

Thứ Hai, 25/03/2019, 16:39 GMT+7

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐẶC TÍNH ÁNH SÁNG CỦA ĐÈN BIỂN TÂN HIỆP

 

QNM-03-2019

Vùng biển         : Quảng Nam

Tên báo hiệu     : Đèn biển Tân Hiệp

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°57'33.5"

108°30'06.2"

15°57'29.8"

108°30'12.8"

 

  Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về việc hoàn thành công tác thay đổi đặc tính ánh sáng của đèn biển Tân Hiệp, tỉnh Quảng Nam;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Thay đổi đặc tính ánh sáng của đèn biển Tân Hiệp như sau:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp đơn, chu kỳ 10s [Fl(1)W.10s].

        Các đặc tính khác của đèn biển Tân Hiệp không thay đổi (tham khảo Thông báo hàng hải số 397/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 23/12/2015).

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN30012, VN30013;