Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:367382
  • Đang online:8

 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 695/QĐ-BGTVT ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam. 

Cảng vụ hàng hải có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh là Maritime Administration of Quang Nam. Trụ sở chính đóng tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam được quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải được quy định tại Điều 4, Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam