Đường dây nóng
 Giám đốc: 0913476767
 Trực ban: 0235.3551666
Thư viện ảnh
  • Số lượt truy cập:259130
  • Đang online:12
STT
Tên văn bản
Tải về
Tuyên truyền, phổ biến các Quyết định liên quan đến việc triển khai thực hiện COP26
Thông tư 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 261/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.
Thông tư 34/2020/TT-BGTVT ngày 23/12/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
TT03-2020-BGTVT-Tiêu chuẩn chuyên môn, CCCM, đào tạo huấn luyện thuyền biên và định biên ATTT trên tàu biển Việt Nam
Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện đảm nhiệm chức danh thuyền viên và ĐBATTT trên PTTNĐ.
TT15-2019-BGTVT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải
Thông tư số 16/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa
Thông tư số 07/2018/TT-BGTVT ngày 07/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra tàu biển
Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải
Thông tư số 41/2016/TT-BGTVT ngày 16/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu biển công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam.
Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Thông tư số 17/2017/TT-BGTVT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam
Thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển
Trang 1 / 2