Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:376351
  • Đang online:22

 

PHÒNG

HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Trưởng phòng: Bùi Thị Trương Thảo

(DĐ: 0986.370.136)

Điện thoại bàn: 0235.3550555

Fax: 0235.3872816

Email: cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn

PHÒNG

PHÁP CHẾ - THANH TRA - AN TOÀN ANHH

Trưởng phòng: Ung Văn Khánh   

(DĐ: 0903.559.226)

Điện thoại bàn: 0235.3551222

Email: trucbancvqnm@gmail.com

 

BỘ PHẬN TRỰC BAN

Điện thoại bàn: (0235) 3551666/ 3502.666

Email: trucbancvqnm@gmail.com