Đường dây nóng
 Giám đốc: 0913476767
 Trực ban: 0235.3551666
Thư viện ảnh
  • Số lượt truy cập:215293
  • Đang online:1
TCVN 9001:2015

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ Ba, 15/12/2020, 14:26 GMT+7

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2