Kế hoạch điều động tàu ngày 25/07/2024
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Thư viện ảnh
 • Số lượt truy cập:402228
 • Đang online:1
 • 1. Điều ước quốc tế về hàng hải (Việt Nam là thành viên)
  • I. CÁC CÔNG ƯỚC CỦA IMO MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

   TT

   Tên Công ước

   Thời điểm có hiệu lực của Công ước

   Ngày ký hoặc gửi văn kiện gia nhập hoặc phê chuẩn lên IMO

   Thời điểm có hiệu lực đối với Việt Nam

   1

   Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948 (Sửa đổi năm 1991, 1993)

   17/3/1948

    

   1984

   2

   Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế, 1965

   05/3/1967

   23/01/2006

   24/3/2006

   3

   Công ước quốc tế về mạn khô, 1966

    

   21/7/1968

   18/12/1990

   18/3/1991

   4

   Nghị định thư 1988 sửa đổi Công ước quốc tế về mạn khô, 1966

   03/02/2000

   27/5/2002

   27/8/2002

   5

   Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển, 1969

   18/7/1982

   18/12/1990

   18/03/1991

   6

   Nghị định thư năm 1992 của Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu

   30/5/1996

   17/6/2003

   17/6/2004

   7

   Quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển, 1972

   15/7/1977

   18/12/1990

   18/12/1990

   8

   Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, 1973 (sửa đổi 1978, Phụ lục I và II)

   02/10/1983

   29/5/1991

   29/8/1991

   9

   Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974

   25/5/1980
    

   18/12/1990

   18/3/1991

   10

   Nghị định thư 1978 sửa đổi Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974

   01/5/1981

   12/10/1992

   12/01/1993

   11

   Nghị định thư 1988 sửa đổi Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974

   03/02/2000

   27/5/2002

   27/8/2002
    

   12

   Công ước về Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế, 1976

   16/7/1979

   15/4/1998

   15/4/1998

   13

   Sửa đổi năm 1988 của Công ước về Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế, 1976

   31/7/2001

   5/01/2001*

    

   14

   Hiệp ước khai thác về tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế 1976

   16/7/1979

      

   15

   Sửa đổi 1988 của Hiệp ước khai thác về tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế 1976

   31/7/2001

   5/01/2001*

    

   16

   Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn và bố trí chức danh đối với thuyền viên, 1978, được sửa đổi 1995

   28/4/1984

   18/12/1990

   18/03/1991

   17

   Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, 1979

   22/6/1985

   16/3/2007

   15/04/2007

   18

   Công ước về ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải, 1988

   01/3/1992

   12/7/2000

   10/10/2002

   19

   Nghị định thư ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải đối với các giàn khoan cố định ở thềm lục địa, 1988

   01/3/1992

   12/7/2002

   10/10/2002

   20

   Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm từ dầu nhiên liệu, 2001

   21/11/2008

   18/6/2010

   18/9/2010

    

   II. CÁC CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC MÀ VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

   TT

   Tên Công ước

   Thời điểm có hiệu lực của Công ước

   Thời điểm có hiệu lực đối với Việt Nam

   1

   Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển, 1982

   1982

   23/6/1994

    

   III. DANH MỤC HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ

   TT

   HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ

   Ngày có hiệu lực với VN

   1

   Hiệp định COSPAS-SARSAT Quốc tế,

   26/06/2002

   2

   Hiệp định ASEAN về Tạo thuận lợi Tìm kiếm tàu gặp nạn và Cứu người bị nạn trong Tai nạn Tàu biển, 1975

    

   20/02/1997

   3

   Hiệp định khung ASEAN về Vận tải đa phương thức

    

   17/11/2005

   4

   Hiệp định hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại Châu Á

   04/09/2006

   5

   Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức

   17/11/2005

    

   IV. DANH MỤC THOẢ THUẬN CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN CHO THUYỀN VIÊN THEO STCW 78/95

   TT

   Tên nước

   Cơ quan nước ngoài ký

   Hình thức ký kết

   Ngày hoàn thành ký kết

   1

   Singapore

   Maritime and Port Authority of Singapore.

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   5/12/2001

   2

   The Netherlands

   The Directorate General for Freight Transport of the Netherlands.

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   14/01/2002

   3

   Malta

   Merchant Shipping Directorate of the Malta Maritime Authority.

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   01/3/2002

   4

   Vanuatu

   Deputy Commissioner of Maritime Affairs

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   25/3/2002

    

   5

   Barbados

    

   Principal Registrar of Barbados Ship's Registry

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   26/3/2002

   6

   Marshall Islands

    

   Office of the Maritime Administrator of the Republic of the Marshall Islands.

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   23/5/2002

   7

   Bahamas

   The Bahamas Maritime Authority

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   8/4/2002

   8

   Belize

   The International Merchant Marine Registry of Belize.

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   4/6/2002

   9

   Indonesia

   Directorate General of Sea Communication

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   17/7/2002

   10

   Malaysia

   Marine Department of Malaysia

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   29/7/2002

   11

   Japan

   Maritime Bureau,

   Ministry of land, Infrastructure and Transport of Japan

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   5/8/2002

   12

   BruneiDarussalam

   Marine Department

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   16/9/2002

   13

   India

   Director General of Shipping Ministry of Shipping

   Phía Việt Nam cấp endorsement

   22/11/2002

   14

   Panama

   Panama Maritime Authority

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   6/12/2002

   15

   HongKong

   Marine Department

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   19/12/2002

   16

   Mongolia

   Mongolia Shipping Division

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   5/8/2003

   17

   Russian Federation

   Ministry of Transport

   Phía Việt Nam cấp endorsement

   29/4/2003

   18

   Ukraine

   Ministry of Transport

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   1/9/2003

   19

   Cyprus

   Department of Merchant Shipping

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   27/5/2004

   20

   Republic of Korea

   Shipping and Logistics Bureau, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   27/6/2007

   21

   Rumani

   Romanian Naval Authority

   Phía Việt Nam cấp endorsement

   20/12/2007

   22

   Myanmar

   Department of Marine Administration,

   Ministry of Transport, Myanmar

   Vietnam Maritime Administration,

   Ministry of Transport

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   20/12/2008

   23

   France

   Affairs Maritime Administration,

   Vietnam Maritime Administration

    

   Hai bên cấp endorsement cho nhau

   18/03/2010

   24

   Luxembourg

   Commissariat Aux Affaires Maritimes of Luxembourg - Ministry of Economy & Foreign Trade

   Phía nước ngoài cấp endorsement

   12/04/2010

    

    

   V. DANH MỤC HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM ĐÃ KÝ KẾT

   TT

   Bên ký kết

   Ngày ký

   Nơi ký

   Tình trạng

   1

   Thái Lan

   22/01/1979

   Bangkok

   Đang hiệu lực

   2

   Cu Ba

   03/10/1983

   Hà Nội

   Đang hiệu lực

   3

   Hungari

   12/11/1983

   Hà Nội

   Đang hiệu lực

   4

   Indonesia

   25/10/1991

   Jakarta

   Đang hiệu lực

   5

   Philippines

   27/02/1992

   Manila

   Đang hiệu lực

   6

   Trung Quốc

   08/03/1992

   Bắc Kinh

   Đang hiệu lực

   7

   Malaysia

   31/03/1992

   Hà Nội

   Đang hiệu lực

   8

   Singapore

   16/04/1992

   Singapore

   Đang hiệu lực

   (có kế hoạch thay thế)

   9

   Ukraina

   20/07/1992

   Kiev

   Đang hiệu lực

   10

   Liên bang Nga

   27/05/1993

   Hà Nội

   Đang hiệu lực

   11

   CHLB Đức

   29/06/1993

   Born

   Đang hiệu lực

   12

   Rumani

   01/09/1994

   Bucaret

   Đang hiệu lực

   13

   Hàn Quốc

   12/04/1995

   Seoul

   Đang hiệu lực

   14

   Ba Lan

   06/12/1995

   Hà Nội

   Đang hiệu lực

   15

   Lào (về vận tải sông)

   24/02/1996

   Hà Nội

   Đang hiệu lực

    

   Thái Lan

   (Nghị định thư sửa đổi bổ sung Hiệp định năm 1979)

   14/09/1999

   Hà Nội

   Đang hiệu lực

   16

   Pháp

   23/05/2000

   Paris

   Đang hiệu lực

   17

   Bun-ga-ri

   18/9/2000

   Xôphia

   Đang hiệu lực

   18

   Lào

   (Nghị định thư sửa đổi bổ sung Hiệp định năm 1996)

   18/07/2001

   Hà Nội

   Đang hiệu lực

   19

   Triều Tiên

   03/05/2002

   Bình Nhưỡng

   Đang hiệu lực

   20

   Iran

   21/10/2002

   Têhêran

   Đang hiệu lực

   21

   Hoa Kỳ

   08/03/2007

   Washington

   Đang hiệu lực

   22

   Cambodia

   (Hiệp định về vận tải thủy)

   17/12/2009

   Phnôm Pênh

   Đang hiệu lực

   23

   An-giê-ri

   28/02/2011

   An-giê-ri

   Thủ tướng CP VN phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 23/6/2011.

    

 • 2. Điều ước quốc tế về hàng hải
  • I.      CÁC CÔNG ƯỚC CỦA IMO

   1.    Công ước về Tổ chức Hàng hải Quốc tế, 1948 (sửa đổi 1991, 1993).

   2.    Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế, 1965.

   3.    Công ước quốc tế về mạn khô, 1966.

   4.    Nghị định thư 1988 sửa đổi Công ước quốc tế về mạn khô, 1966.

   5.    Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển, 1969.

   6.    Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổ thất ô nhiễm dầu, 1969*.

   7.    Công ước quốc tế liên quan đến sự can thiệp trên biển cả trong trường hợp tai nạn gây ra ô nhiễm dầu, 1969.

   8.    Công ước về trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực vận chuyển vật liệu hạt nhân bằng đường biển, 1971.

   9.    Công ước quốc tế về thành lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu, 1971.

   10. Quy tắc quốc tế về phòng ngừa va chạm trên biển, 1972.

   11. Công ước quốc tế về an toàn Con-te-nơ, 1972.

   12. Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm hàng hải do xả chất thải và các chất khác, 1972.

   13. Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu, 1973 (sửa đổi 1978, Phụ lục I và II).

   14. Công ước Athen về vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển 1974.

   15. Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974.

   16. Nghị định thư 1978 sửa đổi Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974.

   17. Nghị định thư 1988 sửa đổi Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng người trên biển, 1974.

   18. Nghị định thư sửa đổi Công ước Athen về vận chuyển hành khách và hành lý bằng đường biển, 1976.

   19. Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm đối với khiếu nại hàng hải, 1976.

   20. Nghị định năm 1976 sửa đổi Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với khiếu nại hàng hải.

   21. Nghị định thư năm 1976 của công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu.

   22. Nghị định thư năm 1976 của công ước quốc tế về việc thành lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu.

   23. Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976.

   24. Công ước quốc tế Toremolinos về an toàn tàu cá, 1977.

   25. Công ước về Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế, 1976 (sửa đổi 1998).

   26. Hiệp ước khai thác về Tổ chức vệ tinh hàng hải quốc tế, 1976.

   27. Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, thi, cấp chứng chỉ chuyên môn và bố trí chức danh đối với thuyền viên, 1978, được sửa đổi 1995.

   28. Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, 1979.

   29. Nghị định thư năm 1984 của công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu.

   30. Nghị định thư năm 1984 của công ước quốc tế về việc thành lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu.

   31. Công ước về ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải, 1988*.

   32. Nghị định thư ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải đối với các giàn khoan cố định ở thềm lục địa, 1988.

   33. Nghị định thư 2005 sửa đổi Công ước về ngăn ngừa các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hàng hải, 1988.

   34. Công ước quốc tế về cứu hộ, 1989.

   35. Nghị định sửa đổi Công ước Athen về vận chuyền hành khách và hành lý bằng đường biển, 1990.

   36. Công ước quốc tế về hợp tác, sẵn sàng và ứng phó đối với ô nhiễm dầu, 1990.

   37. Nghị định thư năm 1992 của công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu.

   38. Nghị định thư năm 1992 về công ước quốc tế về việc thành lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu.

   39. Công ước quốc tế về cầm giữ và cầm cố hàng hải, 1993.

   40. Nghị định thư Toremolinos 1993 liên quan đến Công ước quốc tế Toremolinos về an toàn tàu cá.

   41. Công ước quốc tế về trách nhiệm và bồi thường tổn thất đối với vận chuyển chất nguy hiểm, độc hại bằng đường biển, 1996.

   42. Sửa đổi công ước về Tổ chức vệ tinh di động quốc tế, 1998.

   43. Công ước quốc tế về bắt giữ tàu biển, 1999.

   44. Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm từ dầu nhiên liệu, 2001.

    

   II.     CÁC CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC

   45. Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển, 1982.

   46. Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển (“Hamburg Rules”) 1978.

   47. Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương thức, 1980.

   48.   Công ước của Liên hợp quốc về trách nhiệm của người khai thác các cầu bến vận tải trong thương mại quốc tế, 1991.

   49. Công ước của Liên hợp quốc về điều kiện đăng ký tàu biển, 1986.

    

   III.    CÁC CÔNG ƯỚC CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ KHÁC

   50. Các quy tắc về đánh giá tổn thất trong các vụ đâm va hàng hải (Quy tắc Lisbon) 1988.

   51. Các quy tắc thống nhất của Ủy ban hàng hải quốc tế về vận đơn đường biển 1990.

   52.  Các quy tắc của Ủy ban hàng hải quốc tế về vận đơn điện tử 1990.

   53.  Quy tắc York-Antwerp 1994.

   54.  Nguyên tắc hướng dẫn của các Hiệp hội phân cấp tàu biển 1998.

   55. Công ước về Bộ luật hướng dẫn đối với Hiệp hội tàu chợ. 1974.

   56.  Công ước quốc tế về cầm giữ hàng hải và thế chấp hàng hải, 1993.

   57. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến đâm va giữa các tàu, 1910.

   58. Công ước về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến trợ giúp và cứu hộ trên biển, 1910.

   59. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển, 1924 (cùng với Nghị định thư ký).

   60. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung của luật liên quan đến vận đơn và Nghị định thư đã ký (“Hague Rules”), 1924.

   61. Công ước quốc tế về việc thống nhất các quy tắc chung liên quan đến việc cầm giữ và thế chấp hàng hải, 1926.

   62. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến việc miễn trừ tàu biển thuộc sở hữu quốc gia, 1926.

   63. Nghị định thư năm 1934 của Công ước về miễn trừ tàu biển thuộc sở hữu quốc gia, 1934.

   64. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến quyền tài phán hình sự đối với các vấn đề đâm va hoặc các tai nạn hàng hải khác, 1952.

   65. Công ước quốc tế về các quy định chung liên quan đến quyền tài phán dân sự về các vấn đề trong các vụ va chạm tàu thuyền, 1952.

   66. Công ước quốc tế về bắt giữ tàu biển, 1952.

   67. Công ước quốc tế liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển, 1957.

   68. Công ước quốc tế liên quan đến những người đi tàu trốn vé, 1957.

   69. Nghị định thư sửa đổi Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung của luật liên quan đến vận đơn (“Visby Amendments”), 1958.

   70. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến vận chuyển hành khách bằng đường biển, 1961.

   71. Công ước về trách nhiệm của người khai thác tàu hạt nhân, 1962.

   72. Nghị định thư sửa đổi Công ước về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến trợ giúp và cứu hộ trên biển, 1967.

   73. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến cầm giữ và thế chấp hàng hải, 1967.

   74. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến vận chuyển hành lý bằng đường biển, 1967.

   75. Công ước liên quan đến đăng ký quyền tôn trọng đối với tàu đang đóng, 1967.

   76. Quy tắc Hague-Visby, 1968.

   77. Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung liên quan đến quyền tài phán dân sự, chọn luật, công nhận và thi hành các bản án trong các vụ đâm va, 1977.

   78. Nghị định thư sửa đổi Công ước quốc tế liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển, 1979.

   79. Nghị định sửa đổi Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc chung của luật liên quan đến vận đơn, 1979.