Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:344462
  • Đang online:52

Thông báo hàng hải về Thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu Kỳ Hà - Quảng Nam

Thứ Ba, 02/08/2022, 08:52 GMT+7

QNM-07-2022

 

Vùng biển

: Quảng Nam

     

            Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu Kỳ Hà – Quảng Nam được đo đạc và hoàn thành ngày 18/7/2022;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu Kỳ Hà - Quảng Nam, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

          Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu Kỳ Hà – Quảng Nam được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,5 hải lý với tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°29’48.7”

108°42’43.5”

15°29’45.0”

108°42’50.0”

Độ sâu đạt: 19.0m (mười chín mét).

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 18.8m đến 18.9m, tại khu vực phía Tây Nam của vùng đón trả hoa tiêu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 60m.

                                                                                               HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ khi ra, vào neo đậu tại vùng đón trả hoa tiêu Kỳ Hà – Quảng Nam phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam và lưu ý dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50022, V14S0022;