Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:367341
  • Đang online:21

TBHH về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến số 2 - Cảng Kỳ Hà

Thứ Hai, 26/12/2022, 15:39 GMT+7

QNM - 08- 2022

 

Vùng biển

: Quảng Nam

Tên luồng

: Kỳ Hà

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 111/PTHT-QLHT ngày 07/11/2022 của Trung tâm phát triển hạ tầng - Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến số 2 cảng Kỳ Hà - Quảng Nam, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 15°28'32.3"

 108°40'57.7"

 15°28'28.6"

 108°41'04.2"

B

 15°28'28.4"

 108°40'54.3"

 15°28'24.7"

 108°41'00.8"

C

 15°28'29.2"

 108°40'53.2"

 15°28'25.5"

 108°40'59.8"

D

 15°28'33.1"

 108°40'56.6"

 15°28'29.4"

 108°41'03.2"

         Độ sâu đạt: 6.4m (sáu mét tư).

         Lưu ý: - Dải cạn có độ sâu từ 4.5m đến 6.3m, nằm ở phía hạ lưu của vùng nước, từ điểm A về phía thượng lưu khoảng 52m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 8m;

         - Dải cạn có độ sâu từ 5.6m đến 6.3m, nằm ở phía thượng lưu của vùng nước, từ điểm B về phía hạ lưu khoảng 52m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 7m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50022, V14S0022;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn .