Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:376333
  • Đang online:4

TBHH về việc bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân tại Hòn Ông - Quảng Nam.

Thứ Tư, 18/09/2019, 09:00 GMT+7

Vùng biển: Quảng Nam.

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 45 Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;
Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT ngày 07/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải; 
Căn cứ Đơn đề nghị số 11934/ĐN-TM ngày 12/9/2019 của Bộ Tham mưu-Bộ Tư lệnh Hải quân về việc công bố Thông báo hàng hải bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân tại Hòn Ông, Quảng Nam;
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo khu vực bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân tại Hòn Ông, Quảng Nam như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Khu vực bắn đạn thật:

    - Vị trí      : Trường bắn Hòn Ông tỉnh Quảng Nam.

    - Phạm vi : Khu vực bắn đạn thật được giới hạn bởi các điểm A1, A2, A3, A4 (cụ thể tại sơ đồ kèm theo) có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ WGS 84

Vĩ độ

Kinh độ

A1

15053’20” N

108037’00” E

A2

15053’20” N

108047’00” E

A3

15043’30” N

108047’00” E

A4

15043’30” N

108037’00” E

 

  

         2. Thời gian bắn đạn thật:

     - Chính thức:  Từ 16h00 đến 20h00 ngày 19/9/2019 và từ 07h00 đến 08h00 ngày 20/9/2019.

     - Dự bị        :  Từ 16h00 đến 20h00 ngày 20/9/2019 và từ 07h00 đến 08h00 ngày 21/9/2019.

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

 

Yêu cầu các phương tiện, tàu thuyền không đi vào khu vực được giới hạn bởi các tọa độ nói trên trong thời gian diễn ra bắn đạn thật để đảm bảo an toàn hàng hải.