Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:402209
  • Đang online:23

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

Thứ Tư, 10/05/2023, 16:17 GMT+7

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

 

 
   

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-CHHVN ngày 14/3/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023;

 Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-CVHHQNa ngày 10/5/2023 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

 Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển

1.1. Số lượng

Vị trí việc làm An toàn - An ninh hàng hải: 01 người.

1.2. Vị trí việc làm và điều kiện tiêu chuẩn

(Mô tả vị trí việc làm và yêu cầu về điều kiện chuyên môn nghiệp vụ vị trí dự tuyển tại Phụ lục 01 kèm theo).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang tranh chấp bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo Thông báo) phải đảm bảo:

- Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào.

- Thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

- Ảnh 4 x 6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Gửi kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (để báo tin cho người đăng ký dự tuyển) và 02 ảnh 4 x 6.

  Lưu ý: Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về Phiếu đăng ký dự tuyển, khai không đúng sự thật thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

  4. Thời hạn, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

  a) Thời gian tiếp nhận: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10/5/2023 đến hết ngày 09/6/2023 (trong giờ hành chính vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: buổi sáng từ 07h30 đến 11h30; chiều từ 13h00 đến 17h00).

  b) Địa điểm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0235.3550555/0986370136 - bà Bùi Thị Trương Thảo, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.

  5. Hình thức, nội dung và thời gian tổ chức xét tuyển (Theo khoản 3 Điều 11 Quyết định số 431/QĐ-CHHVN ngày 30/3/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)

  5.1. Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

  5.2. Vòng 2: Tổ chức phỏng vấn Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định của vị trí việc làm theo thang điểm 100.

  5.3. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển

  a) Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2: Dự kiến tổ chức ngày 22/6/2023.

  b) Địa điểm: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

  6. Ưu tiên trong xét tuyển viên chức (Theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)

  6.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

  a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi môn Kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2.

  6.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2.

  7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức (Theo khoản 6 Điều 11 Quyết định số 431/QĐ-CHHVN ngày 30/3/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)

a) Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi môn Kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2 đạt kết quả phỏng vấn từ 50 điểm trở lên;

- Có điểm thi môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng đối với từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị quyết định người trúng tuyển;

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn môn kiến thức chung và kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2;

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

8. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển (Theo Điều 13 Quyết định số 431/QĐ-CHHVN ngày 30/3/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam)

8.1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày đến hoàn thiện hồ sơ.

8.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu đơn vị ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

9. Lệ phí tuyển dụng: Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì mức thu phí tuyển dụng phụ thuộc vào số lượng người đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam sẽ thông báo mức thu lệ phí tuyển dụng sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển. Các thí sinh xem thông báo và nộp lệ phí tuyển dụng tại địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2.

Thông báo tuyển dụng được thông báo công khai trên báo Quảng Nam, trang thông tin điện tử https://cangvuhanghaiquangnam.gov.vn và niêm yết công khai tại Bảng thông báo của đơn vị.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo để các cá nhân biết, đăng ký dự tuyển./.