Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:344497
  • Đang online:46

Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2024

Thứ Ba, 06/02/2024, 13:06 GMT+7

Ngày trực

Trực lãnh đạo

Trực hành chính

Trực chuyên môn

Trực bảo vệ

29 tháng Chạp ngày 08/02/2024

Bùi Ngọc Nam (0936776988)

Nguyễn Quang Hoàng (0983871195)

Trần Văn Sơn (0774471446)

Nguyễn Đại Thanh (0974379819)

Phan Văn Tứ

(0982414077)

Đinh Tấn Quyền (0385258138)

30 tháng Chạp ngày 09/02/2024

Bùi Ngọc Nam (0936776988)

Nguyễn Quang Hoàng (0983871195)

Phạm Thị Thu Thủy (0974990518)

Huỳnh Văn Côi (0888446228)

Phạm Văn Ảnh

(0973490781)

Huỳnh Tấn Thiên (0334049762)

Mùng 1 ngày 10/02/2024

Lê Xuân Hùng

 (0902471933)

Nguyễn Quang Hoàng (0983871195)

Cao Trần Chính

(0379967463)

Phan Trần Vi La

(0974732174)

Đinh Tấn Quyền (0385258138)

Mùng 2 ngày 11/02/2024

Ung Văn Khánh (0903559226)

Võ Quỳnh Na

(0938945779)

Phạm Phú Mỹ

(0795561516)

Huỳnh Văn Côi

(0888446228)

Huỳnh Tấn Thiên (0334049762)

Mùng 3 ngày 12/02/2024

Lê Xuân Hùng

 (0902471933)

Võ Quỳnh Na

(0938945779)

Phạm Văn Ảnh

(0973490781)

Cao Trần Chính (0379967463)

Đinh Tấn Quyền (0385258138)

Mùng 4 ngày 13/02/2024

Ung Văn Khánh (0903559226)

Võ Quỳnh Na

(0938945779)

Phan Trần Vi La

(0974732174)

Nguyễn Đại Thanh

(0974379819)

Huỳnh Tấn Thiên (0334049762)

Mùng 5 ngày 14/02/2024

Lê Xuân Hùng

 (0902471933)

Võ Quỳnh Na

(0938945779)

Phạm Thị Thu Thủy (0974990518)

Phạm Phú Mỹ

(0795561516)

Phan Văn Tứ

(0982414077)

Đinh Tấn Quyền (0385258138)