Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:344489
  • Đang online:43

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC , NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

Thứ Sáu, 19/01/2024, 09:53 GMT+7

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC , NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

      Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 5456/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 13/12/2023 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam về việc việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; Công văn số 31/BCĐ-TCCB ngày 04/01/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ Cục Hàng hải Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị CC, VC, NLĐ, chiều ngày 18/01/2024, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2023. Hội nghị đã tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị Viên chức, Người Lao động năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

    Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Khang Cường – Trưởng phòng An toàn an ninh hàng hải, Thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam và đồng chí Vũ Quỳnh Anh – Phó  Trưởng phòng Phụ trách phòng Pháp chế, Thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam cùng toàn thể viên chức, người lao động của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

   Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thông qua: Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024; Báo cáo công khai tài chính năm 2023; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy chế nội bộ của đơn vị năm 2023 và sửa đổi, bổ sung các dự thảo Quy chế năm 2024.

Đồng chí Bùi Ngọc Nam, Phó Giám đốc Phụ trách Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đọc báo cáo tại Hội nghị

   Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, toàn thể viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã nhiệt tình, nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các bản Báo cáo, các Quy chế. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của viên chức, người lao động. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn.

   Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quỳnh Anh – Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Pháp chế, Thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những thành tích Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đạt được trong năm 2023; đồng thời cũng yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Cục Hàng hải Việt Nam giao phó; tiếp tục duy trì, chăm lo đời sống cho viên chức, người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, người lao động học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ.

Đồng chí Vũ Quỳnh Anh – Phó Phòng Trưởng phòng Phụ trách Phòng Pháp chế, Thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

   Hội nghị Viên chức, Người lao động năm 2023 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng thuận, nhất trí cao; phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo; thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể viên chức, người lao động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2024.