Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Giám đốc: 0913476767
 Trực ban: 0235.3551666
  • Số lượt truy cập:259093
  • Đang online:7

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ Ba, 15/12/2020, 14:26 GMT+7

 

PHỤ LỤC

Các lĩnh vực hoạt động của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam theo HTQLCL được công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

(Kèm theo Quyết định số  122/QĐ-CVHHQNa ngày 15/12/2020 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam)

STT

Tên Quy trình

Mã số

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (17 Quy trình)

 

1

 Quy trình Tàu biển nhập cảnh

QT.PC-TT-ATANHH.01

2

Quy trình Tàu biển xuất cảnh

QT. PC-TT-ATANHH.02

3

Quy trình Tàu biển quá cảnh

QT.PC-TT-ATANHH.03

4

Quy trình Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng và tàu biển nước ngoài đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam

QT.PC-TT-ATANHH.04

5

Quy trình Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài

QT.PC-TT-ATANHH.05

6

Quy trình Tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, dàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và phương tiện thủy khác không quy định tại khoản 2,3 Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP) và tàu biển Việt Nam đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam mà không chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc không có hành khách, thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài

QT.PC-TT-ATANHH.06

7

Quy trình Tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển Việt Nam đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam (bao gồm cả tàu quân sự, tàu công vụ, tàu ngầm, tàu lặn, kho chứa nổi, dàn di động, thủy phi cơ, phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB và phương tiện thủy khác không quy định tại khoản 2,3 Điều 72 Nghị định 58/2017/NĐ-CP)

QT.PC-TT-ATANHH.07

8

Quy trình Tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy thử

QT.PC-TT-ATANHH.08

9

Quy trình Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biển (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB)

QT.PC-TT-ATANHH.09

10

Quy trình Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển (trừ phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB)

QT.PC-TT-ATANHH.10

11

Quy trình Chấp thuận tiến hành các hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải (gồm các hoạt động lặn hoặc các công việc ngầm dưới nước, tàu thuyền thi công công trình hàng hải, tàu thuyền chuyên dùng để nạo vét luồng, khai thác cát hoặc cần cẩu nổi và các thiết bị công trình khác)

QT.PC-TT-ATANHH.11

12

Quy trình Chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển

QT.PC-TT-ATANHH.12

13

Quy trình Chấp thuận thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biển nếu có ảnh hưởng đến phương án phòng, chống cháy, nổ

QT.PC-TT-ATANHH.13

14

Quy trình Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải

QT.PC-TT-ATANHH.14

15

Quy trình Xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải

QT.PC-TT-ATANHH.15

16

Quy trình Thẩm định, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải

QT.PC-TT-ATANHH.16

17

Quy trình Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển

QT.PC-TT-ATANHH.17

II

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC NỘI BỘ (16 Hướng dẫn;  Quy trình)

18

Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng

MHHT

19

Chính sách chất lượng

PL.01

20

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng và báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng

PL.02

21

Kiểm soát sự thay đổi

PL.03

22

Quản lý tri thức

PL.04

23

Đánh giá hiệu suất (KPI-BM)

PL.05

24

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản(tài liệu, hồ sơ)

HD.01

25

Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội

HD.02

26

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

HD.03

27

Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

HD.04

28

Quy trình Quản lý văn bản đi, văn bản đến

QT.TCHC.01

29

Quy trình Thi đua khen thưởng

QT.TCHC.02

30

Quy trình Tuyển dụng viên chức

QT.TCHC.03

31

Quy trình Thu phí, lệ phí hàng hải

QT.TV.01

32

Quy trình Mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cơ quan

QT.TV.02

33

Quy trình Thanh toán chi phí

QT.TV.03