Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:402181
  • Đang online:5

Chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển.

Thứ Bảy, 28/11/2020, 22:09 GMT+7

Chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển.

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Người đề nghị gửi văn bản đề nghị chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển đến Cảng vụ hàng hải.

b) Giải quyết TTHC:

Chậm nhất 01 ngày làm việckể từ khi nhận được văn bản đ nghịCảng vụ hàng hải có văn bản chấp thuận nếu việc cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản đáp ứng quy địnhtrường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phầnsố lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Văn bản đề nghị chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.      

4. Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ hàng hải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cảng vụ hàng hải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận.

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Văn bản đề nghị cho tiến hành hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Hoạt động khai thác khoáng sản, cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển chỉ được thực hiện khi không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực.

Thời hạn hoạt động không quá 02 năm.

11.  Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25/11/2015;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

 
Các bài đã đăng