• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:
Nghỉ Quốc khánh

THÔNG BÁO Về việc thời gian nghỉ và lịch trực lễ Quốc khánh năm 2019

Thứ Tư, 28/08/2019, 09:13 GMT+7

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến toàn thể CCVC-NLĐ trong đơn vị như sau: Do ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9) rơi vào thứ Hai nên CCVC-NLĐ trong đơn vị được nghỉ liền 03 ngày: Từ thứ Bảy (ngày 31/8/2019) đến hết thứ Hai (ngày 02/9/2019).
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2