• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:
Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Kỳ Hà.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Kỳ Hà.

Thứ Hai, 06/05/2019, 09:43 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.