In trang này
Ngày Thuyền viên Thế giới năm 2019

Tuần lễ hưởng ứng Ngày Thuyền viên Thế giới năm 2019

Thứ Hai, 17/06/2019, 09:52 GMT+7

Thực hiện Thông tri số 3922 của Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc khuyến khích các Quốc gia thành viên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí của thuyền viên trong ngành hàng hải, Cục Hàng hải Việt Nam phát động “Tuần lễ hưởng ứng Ngày Thuyền viên Thế giới năm 2019” từ ngày 17-26/6/2019, đề nghị các đơn vị tổ chức các hoạt động cụ thể như sau:
Các bài đã đăng
  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam - Địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam