• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline: 0913476767
TCVN 9001:2015

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thứ Ba, 15/12/2020, 14:26 GMT+7

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này
Các bài đã đăng
Trang 1 / 2