• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG hàng hải KỲ HÀ - QUẢNG NAM

 

QNM-12-2017

 

Vùng biển

: Quảng Nam

Tên luồng

: Kỳ Hà

     

 

          Căn cứ văn bản đề nghị thông báo hàng hải số 678/ĐĐN-DAHT ngày 26/12/2017 của Ban Quản lý Dự án hạ tầng - Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Bình đồ độ sâu luồng Kỳ Hà - Quảng Nam do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 26/12/2017.

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng Kỳ Hà - Quảng Nam (độ được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 KHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao 14, 15

        Trong phạm vi đáy luồng rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -8,7m (âm tám mét bảy)

        Lưu ý:

        - Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -8,2m đến -8,6m khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m, dài khoảng 180m nằm về phía biên phải luồng, cách phao số 5 khoảng 225m về phía thượng lưu;

        - Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -7,7m đến -8,6m khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m, dài khoảng 100m nằm về phía biên trái luồng, cách phao số 8 khoảng 40m về phía thượng lưu;

        - Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -6,7m đến -8,6m khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m, dài khoảng 160m nằm về phía biên phải luồng, cách phao số 15 khoảng 40m về phía hạ lưu;

        2. Vùng quay tàu thượng lưu cảng Kỳ Hà:

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 130m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O1

15°28'25.6"

108°40'30.6"

 15°28'21.9"

108°40'37.2"

 

độ sâu đạt: -8,7m (âm tám mét bảy).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu hạn chế từ -6,7m đến -8,6m nằm về phía Bắc của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m, dài khoảng 43m;

        3. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến bến Tam Hiệp

        Trong phạm vi đáy luồng rộng 100m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt -8,3m (âm tám mét ba).

        4. Vùng quay tàu trước bến Tam Hiệp:

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 110m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O2

15°28'47.8"

108°37'36.9"

15°28'44.1"

108°37'43.4"

 

độ sâu đạt: -8,3m (âm tám mét ba).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Kỳ Hà - Quảng Nam đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng./.