TBHH về việc bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân tại Hòn Ông - Quảng Nam

Thứ Ba, 10/11/2020, 13:46 GMT+7