TBHH về việc bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân tại Hòn Ông - Quảng Nam

Thứ Bảy, 10/10/2020, 10:48 GMT+7