Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên PTTNĐ.

Thứ Sáu, 17/01/2020, 09:51 GMT+7