• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline: 0913476767

Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Thứ Ba, 31/08/2021, 08:22 GMT+7
Các bài đã đăng