• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

Thông báo vị trí Đê bê tông ngầm tại khu vực Lạch Huyện, Cát Hải - Hải Phòng

Thứ Ba, 26/03/2019, 10:02 GMT+7

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam xin thông báo đến các chủ tàu, đại lý, thuyền trưởng các tàu thuyền về vị trí Đê bê tông ngầm nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động tại khu vực Lạch huyện, Cát Hải - Hải Phòng.

Các tàu thuyền hành hải qua khu vực nêu trên lưu ý để đảm bảo an toàn.