Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Giám đốc: 0913476767
 Trực ban: 0235.3551666
  • Số lượt truy cập:177107
  • Đang online:4

Thông tư số 16/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Thứ Ba, 07/05/2019, 10:10 GMT+7

Công bố 02 vùng nước cảng biển thuộc địa phận Quảng Nam

Thông tư 16/2019/TT-BGTVT về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 03/05/2019.

Theo đó, vùng nước cảng biển Quảng Nam thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam bao gồm: Vùng nước cảng biển Quảng Nam tại khu vực Kỳ Hà và tại khu vực Cù Lao Chàm.

Cụ thể, ranh giới về phía biển vùng nước cảng biển Quảng Nam tại khu vực Kỳ Hà được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm KH1, KH2, KH3, KH4, KH5; ranh giới về phía đất liền từ điểm KH5 chạy dọc theo mép bờ biển về phía Bắc qua mũi Trạm đèn biển Kỳ Hà, tiếp tục chạy theo ven bờ về phía Tây Nam nối với điểm TG1…

Phạm vi vùng nước cảng biển Quảng Nam tại khu vực Cù Lao Chàm được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối lần lượt các điểm CLC1, CLC2, CLC3, CLC4. Ranh giới vùng nước cảng biển tại khu vực Cù Lao Chàm được xác định trên Hải đồ số VN-50051 do Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc xuất bản ngày 01/06/2017.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Các bài đã đăng