• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline: 0913476767

Thực hiện Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thứ Ba, 31/08/2021, 14:23 GMT+7

                       Kính gửi:

                                      - Các đại lý hàng hải;

                                      - Các doanh nghiệp vận tải biển.

                                      

 

Ngày 27/8/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2021/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo và đề nghị các đơn vị tra cứu nội dung Thông tư trên tại Website: http://cangvuhanghaiquangnam.gov.vn.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Trân trọng./.