Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Ba, 12/01/2021, 13:13 GMT+7

Thực hiện Công văn số 32/CHHVN-PC ngày 06/01/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam yêu cầu các phòng tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể VC-NLĐ trong phòng và yêu cầu tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, tuân thủ các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

2. Không được chủ quan trong mọi trường hợp, tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất. Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải chủ động trong việc tham mưu cho lãnh đạo để phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ hành khách, thuyền viên tại khu vực quản lý, không để tình trạng nhập cảnh trái phép xảy ra. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại khu vực quản lý tiếp tục công tác quản lý, kiểm soát thuyền viên đi bờ. Các VC-NLĐ của đơn vị có tiếp xúc với thuyền viên, hoa tiêu, nhân viên đại lý, nhân viên xếp dỡ… thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết theo quy định nhằm bảo vệ sức khỏe.

3. Thường xuyên cập nhật các thông tin, hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên ngành y tế tại địa bàn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm có các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho phù hợp.

4. Yêu cầu VC-NLĐ trong phòng hạn chế đến những nơi đông người có nguy cơ lây nhiễm (khi thật sự không cần thiết). Chủ động tiến hành rà soát lại các viên chức, người lao động đã đến những địa điểm mà bệnh nhân có mặt được công bố theo Thông báo của Bộ Y tế (nếu có) để phát hiện sớm, liên hệ cơ quan y tế gần nhất, thực hiện cách ly kịp thời theo quy định.

5. Tập trung sức lực, đề cao trách nhiệm, phối hợp với các phòng trong đơn vị giải quyết công việc kịp thời không để chậm trễ ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời thường xuyên quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình, người thân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

6. Khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình tại địa chỉ  https://www.bluezone.gov.vn hoặc tải ứng dụng trên IOS hoặc Android.

7. Chuẩn bị đầy đủ các vật tư y tế, trang thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam yêu cầu các Phòng tham mưu khẩn trương thực hiện./.