Tổ chức trực bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải tại khu vực cảng biển trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2020

Thứ Ba, 28/04/2020, 14:27 GMT+7