THÔNG BÁO Về chế độ làm việc theo Thông báo Kết luận số 1380/TB-CHHVN ngày 22/4/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam

Thứ Sáu, 24/04/2020, 08:14 GMT+7

Thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1380/TB-CHHVN ngày 23/4/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về Thông báo Kết luận của Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp Ban chỉ đạo của Cục HHVN về các biện pháp phòng, chống dịch và nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải ứng phó COVID - 19, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo chế độ làm việc như sau:

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo hoạt động của đơn vị; tùy tình hình thực tế của đơn vị các Trưởng phòng nâng cao sự chủ động, trách nhiệm của mình trước Giám đốc đơn vị để sắp xếp lực lượng người lao động cho phù hợp với yêu cầu của công việc. Chủ động tổ chức làm việc theo chế độ tối thiểu 50% số lượng cán bộ làm việc tại cơ quan và số lượng còn lại làm việc trực tuyến tại nhà, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc quản lý CCVC-NLĐ trong thời gian làm việc tại nhà; bảo đảm hoàn thành công việc chuyên môn được giao, không để ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về hàng hải và hoạt động hàng hải tại khu vực. 

  Trân trọng thông báo./.