THÔNG BÁO Về việc tiếp tục thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ

Thứ Hai, 23/03/2020, 13:08 GMT+7
               Kính gửi: 
                             - Các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 
                             - Các doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp vận tải biển, đại lý tàu biển, doanh 
                             nghiệp hoa tiêu, lai dắt, doanh nghiệp đóng tàu;
                             - Các tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác.
            Căn cứ Công văn số 2596/BGTVT-VT ngày 22/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020 của Văn phòng Chính phủ, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam kính thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan như sau:

- Phối hợp thực hiện nghiêm Quyết định số 19/QĐ-CVHHQNa ngày 19/3/2020 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc ban hành Kịch bản, phương án ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 tại cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam và Thông báo số 128/TB-CVHHQNa ngày 19/3/2020 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (Có gửi kèm Văn bản).

- Thay đổi mạnh mẽ các thói quen, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống dịch bệnh như tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng; ít ra nơi công cộng, hạn chế tối đa việc tập trung đông trên 50 người tại đám cưới, đám hiếu.

- Tiếp tục dừng các cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, tích cực cải cách thủ tục hành chính.

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 22/3/2020. Không áp dụng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao …), nhưng phải thực hiện nghiêm các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc và được cách ly phù hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định.

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng từ 00 giờ 00 ngày 22/3/2020.

Vì vậy, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam kính thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để biết nhằm phối hợp tốt trong công tác phòng, chống dịch.

Trân trọng./.