THÔNG BÁO Về việc kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Thứ Sáu, 20/03/2020, 08:56 GMT+7

Căn cứ Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 16/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 2274/BGTVT-VT ngày 15/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 915/CHHVN-PC ngày 16/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 13/3/2020 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 42/TB-BCĐ ngày 13/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp khẩn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 322/SYT-NVY của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng, chống dịch COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-CVHHQNa ngày 19/3/2020 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc ban hành Kịch bản, phương án ứng phó với diễn biến dịch COVID-19 tại cơ quan Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam,

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam kính thông báo đến toàn thể Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan:

Kể từ ngày 20/3/2020 các tổ chức, cá nhân khi liên hệ công tác tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam phải thực hiện các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu đối với CBVC-NLĐ làm việc tại đơn vị

a) Trước khi vào trụ sở đơn vị, phải rửa tay sát khuẩn (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) tại khu vực rửa tay bố trí gần cổng ra, vào.

b) Khi làm việc tại trụ sở đơn vị đều phải đeo khẩu trang y tế 100%.

c) Thực hiện rửa tay sát khuẩn (dung dịch rửa tay sát khuẩn đã được trang bị tại từng Phòng thuộc đơn vị) trước và sau khi ăn, khi tiếp xúc với đối tác, tiếp nhận các giấy tờ, hồ sơ từ người làm thủ tục hoặc các cơ quan, đơn vị liên quan.

d) Thực hiện đo thân nhiệt hằng ngày tại Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn An ninh hàng hải bằng máy đo thân nhiệt đã được trang bị.

đ) Thực hiện khai báo y tế đầy đủ theo quy định của Bộ Y tế.

2. Yêu cầu đối với thuyền viên, đối tác đến làm việc tại trụ sở đơn vị

a) Trước khi vào trụ sở đơn vị, phải rửa tay sát khuẩn (theo hướng dẫn của Bộ Y tế) tại khu vực bố trí tại gần cổng ra vào.

b) Khi đến làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đều phải đeo khẩu trang y tế 100%. Trường hợp thuyền viên, đối tác đến làm việc không có khẩu trang y tế, đơn vị sẽ cấp phát cho các đối tượng trên.

c) Kiểm tra thân nhiệt tại Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn An ninh hàng hải.

Vì vậy, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam kính thông báo đến các Quý cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân để biết nhằm phối hợp tốt trong công tác phòng chống dịch.

Trân trọng./.