Công tác sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch bệnh Corona

Thứ Sáu, 07/02/2020, 09:18 GMT+7

           Ngày 06/02/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đến kiểm tra công tác sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch bệnh Corona tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 

Giám đốc cảng vụ Hàng hải Quảng Nam báo cáo PCT UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình phòng, chống dịch bệnh Corona tại đơn vị

Giám đốc cảng vụ Hàng hải Quảng Nam báo cáo PCT UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình phòng, chống dịch bệnh Corona tại đơn vị

 

PCT UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Công tác sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch bệnh Corona tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam