Triển khai kiểm dịch y tế đối với các tàu biển đến từ các cảng có nguy cơ lây nhiễm vi rút Corona

Thứ Năm, 06/02/2020, 11:30 GMT+7

                      Kính gửi: - Các doanh nghiệp khai thác cảng biển;

                                     - Các Chủ tàu, Đại lý tàu biển.

                                                                 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam; Công điện của Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng hải Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến các đơn vị như sau:

1. Từ 18 giờ 00 phút ngày 04/02/2020, tất cả các tàu biển hành trình từ các cảng của các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ lây nhiễm vi rút Corona đến khu vực cảng biển Kỳ Hà - Quảng Nam trong vòng 14 ngày phải làm thủ tục kiểm dịch tại khu vực Phao số 0 Kỳ Hà - Quảng Nam trước khi vào cảng.

2. Các Chủ tàu, Đại lý tàu biển: Thường xuyên theo dõi lịch trình của tàu, tình hình kiểm soát dịch bệnh trên tàu, khai báo y tế đầy đủ, chính xác đối với các tàu từ các cảng của các quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ lây nhiễm vi rút Corona đến khu vực cảng biển Kỳ Hà - Quảng Nam trong vòng 14 ngày, đồng thời chủ động thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam biết để thực hiện thủ tục kiểm dịch y tế tại tàu trước khi tàu vào cảng.

3. Các doanh nghiệp khai thác cảng:  

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho các cán bộ, công nhân viên hạn chế tiếp xúc với các thuyền viên trên tàu và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

- Có kế hoạch ứng phó xử lý phù hợp khi phát hiện người vào khu vực cảng có triệu chứng nhiễm dịch bệnh; bố trí khu vực cách ly, khử trùng tại cảng nhằm ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh và báo cáo kịp thời thông tin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến Quý đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện.

          Trân trọng kính chào.