Về việc thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 và lịch trực Tết

Thứ Ba, 31/12/2019, 15:54 GMT+7

 

1. Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

Công chức, viên chức và người lao động được nghỉ ngày 01/01/2020 (thứ Tư).

2. Phân công lịch trực

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự và giải quyết công việc tại đơn vị trong những nghỉ Tết, Lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam phân công lịch trực như sau:


 

Thời gian trực

Trực lãnh đạo

Trực văn phòng

Trực chuyên môn

Trực bảo vệ

Thứ Tư

ngày 01/01/2020

Trương Hoàn Lạc 0913476767

Nguyễn Quang Hoàng 0983871195

Trần Văn Sơn (LX) 0774471446      

 

Nguyễn Đại Thanh 0974379819

Huỳnh Văn Côi 0888446228 

Huỳnh Tấn Thiên 0334049762

- Thời gian trực: + Buổi sáng: Từ 08h00 đến 12h00, 
+ Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00
+ Trực chuyên môn: Giải quyết công việc 24/24.
+ Trực bảo vệ: 24/24. 
- Số điện thoại liên hệ:
+ Chuyên môn: 0235.3551666, Văn phòng: 0235.3550555
+ Phòng PA04 - CA tỉnh Quảng Nam: 0694160365
+ Công an huyện Núi Thành: 0235.3871410
+ Đồn Công an KTM: 0235.3565566
* Trong quá trình trực phải ghi chép đầy đủ vào Sổ trực, nếu tình hình phức tạp phải báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị và các cơ quan liên quan (nếu cần thiết). Giữa các phiên trực phải bàn giao đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Vậy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến toàn thể CCVC-NLĐ trong đơn vị được biết để có kế hoạch trực ban, trực nhật nghiêm túc theo nội dung của Thông báo; đảm bảo duy trì hoạt động chung của đơn vị trong những ngày nghỉ Tết./.