Đại hội Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Thứ Tư, 27/11/2019, 13:11 GMT+7

Được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM Cục Hàng hải Việt Nam và Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022 vào ngày 25/11/2019.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Hoàn Lạc, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam; đồng chí Trần Minh Phụ, Chủ tịch Công đoàn và Lãnh đạo các phòng của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

 

Đại hội đã thông qua Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2022; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi đoàn khoá III, nhiệm kỳ 2017 - 2019; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Chi bộ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, nghe các ý kiến thảo luận của đoàn viên tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 03 Ủy viên. Đại hội Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022 là đợt sinh hoạt chính trị của đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn, Tổng kết công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, định hướng cho các hoạt động của Chi đoàn Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam ngày càng vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.