Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam năm 2019

Thứ Sáu, 05/04/2019, 08:28 GMT+7

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển (Điều kiện chung)

Người đăng ký dự tuyển có đủ tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, được đăng ký tuyển dụng viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và không quá 45 tuổi;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam nhưng không trái với quy định của pháp luật.

- Không thuộc những đối tượng sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Vị trí tuyển dụng và điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cụ thể như sau:

1.  Vị trí việc làm An toàn – An ninh hàng hải (hạng III): 01 người.

- Tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển.

- Trình độ B tiếng Anh trở lên;

- Chứng chỉ Tin học Văn phòng.

2. Vị trí việc làm Thủ tục tàu thuyền (hạng III): 01 người.

- Tốt nghiệp đại học trở lên đối với các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển.

- Trình độ B tiếng Anh trở lên;

- Chứng chỉ Tin học Văn phòng.

3. Vị trí việc làm Thuyền trưởng ca nô công vụ: 01 người.

- Có đầy đủ các chứng chỉ: Thuyền trưởng tàu sông hạng III trở lên, Điều khiển Ca nô tốc độ cao (ĐKTĐC II), Chứng chỉ Điều khiển phương tiện đi ven biển, Chứng chỉ An toàn phương tiện đi ven biển.

Ưu tiên cho những ứng viên có kinh nghiệm điều khiển phương tiện VR-SB.

III. Thủ tục hồ sơ dự tuyển:

1. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Tại Phụ lục kèm theo trong Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác; xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú đối với các trường hợp khác);

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận còn thời hạn sử dụng;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

6. Bản sao Giấy khai sinh;

7. Hai ảnh cỡ 4x6 cm chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc).

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 24 x 33cm (có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc), được sắp xếp theo thứ tự nêu trên.

IV. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

V. Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VI. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

1. Thời hạn phát hành, hướng dẫn và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 08/5/2019 (30 ngày).

2. Địa điểm nhận hồ sơ và số điện thoại liên lạc: Phòng Tổ chức - Hành chính Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, thôn An Hải Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, điện thoại  0235.3550555.