Khởi công xây dựng

Thứ Tư, 20/03/2019, 13:10 GMT+7
1. Tên chủ đầu tư: Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam
- Địa chỉ: Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
- Điện thoại: 02353 551 333                - Fax: 02353 872 816
2. Tên công trình: Sửa chữa lớn trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.
- Gói thầu: Thi công xây dựng sửa chữa lớn trụ sở.
- Địa điểm xây dựng: Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
3. Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Liên Minh.
4. Ngày khởi công: Ngày 23 tháng 3 năm 2019.
5. Thời gian hoàn thành: Sau 90 ngày kể từ ngày khởi công.