Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:376342
  • Đang online:13

HƯỚNG DẪN 106-HD/BTGTW NGÀY 13/06/2023 VỀ TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN) DO BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

Thứ Ba, 08/08/2023, 08:38 GMT+7