Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Giám đốc: 0913476767
 Trực ban: 0235.3551666
  • Số lượt truy cập:163841
  • Đang online:10

HỘI NGHỊ GIAO BAN TOÀN QUỐC ĐÁNH GIÁ 01 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW, NGÀY 18/5/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thứ Năm, 19/05/2022, 14:20 GMT+7
Ngày 19/5/2022, tại Hội trường Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có Cấp ủy Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị cùng toàn thể viên chức, người lao động.