Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Điện thoại: 0235.3551666
0369897669
 Hotline:      0936776988
  • Số lượt truy cập:367362
  • Đang online:32

Luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam

Thứ Tư, 20/03/2019, 16:47 GMT+7
Thông báo hàng hải về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Kỳ Hà

VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG hàng hải KỲ HÀ - QUẢNG NAM

 

QNM-12-2019

 

Vùng biển

: Quảng Nam

Tên luồng

: Kỳ Hà

     

          Căn cứ đơn đề nghị thông báo hàng hải số 102/2019/CV-CTP ngày 02/12/2019 của Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai – Trường Hải; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

        1. Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao 14, 15

        Trong phạm vi đáy luồng rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: -8,1m (âm tám mét mốt).

        Lưu ý:

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,8m, nằm về phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 160m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 510m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,6m, nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 4 khoảng 250m đến hạ lưu phao số 6 khoảng 275m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m;

        - Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,4m, nằm về phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 8 khoảng 50m đến thượng lưu phao số 8 khoảng 160m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 5m;

        2. Vùng quay tàu thượng lưu cảng Kỳ Hà:

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 130m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O1

15°28'25.6"

108°40'30.6"

 15°28'21.9"

108°40'37.2"

 

độ sâu đạt: -8,7m (âm tám mét bảy).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,1m, tại khu vực phía Bắc của vùng quay tàu, tiếp giáp với biên phải luồng Kỳ Hà, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 10m.

        3. Đoạn từ cặp phao số 14, 15 đến bến Tam Hiệp

        Trong phạm vi đáy luồng rộng 100m được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt -8,1m (âm tám mét mốt).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -7,8m, nằm về phía biên phải luồng, từ phao số 25 đến thượng lưu phao số 25 khoảng 470m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

        4. Vùng quay tàu trước bến Tam Hiệp:

          Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính 110m, tâm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

O2

15°28'47.8"

108°37'36.9"

15°28'44.1"

108°37'43.4"

 

độ sâu đạt: -8,3m (âm tám mét ba).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Kỳ Hà - Quảng Nam đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên./.

          Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50022, V14S0022;

 

Các bài đã đăng