Thư viện ảnh
  Đường dây nóng
 Giám đốc: 0913476767
 Trực ban: 0235.3551666
  • Số lượt truy cập:163881
  • Đang online:36

Thông báo về việc công khai kết quả xét tuyển viên chức

Thứ Hai, 21/03/2022, 14:46 GMT+7

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT ngày 14/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-CHHVN ngày 29/4/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1455/QĐ-CHHVN ngày 10/11/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-CVHHQNa ngày 17/01/2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-CVHHQNa ngày 18/02/2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-CVHHQNa ngày 18/3/2022 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Hội đồng Tuyển dụng thông báo công khai kết quả xét tuyển của thí sinh trong kỳ xét tuyển viên chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam theo Danh sách đính kèm.

Trên đây là thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Hội đồng Tuyển dụng thông báo để các thí sinh được biết./.

DANH SÁCH CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTD ngày 21/3/2022 của Hội đồng Tuyển dụng)

 

Số

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày, tháng,

 năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Số báo danh

Dự tuyển vào

vị trí việc làm

Điểm phỏng vấn

Điểm thực hành môn

Tin học

Điểm ưu tiên

Ghi

chú

Kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành

Tiếng Anh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Võ Hồng Nhung

Nữ

15/6/1999

Thôn Tân Thọ, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

01

Thủ tục tàu thuyền

70,3

86,7

79,0

 

 

2

Nguyễn Văn Hậu

Nam

24/12/1984

Khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

02

Thủ tục tàu thuyền

53,3

57,0

93,0

5,0

 

3

Phạm Quốc Nam

Nam

18/6/1991

Đông Tuần, Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam

03

Thủ tục tàu thuyền

71,0

68,3

74,0

 

 

4

Lê Văn Linh

Nam

09/4/1993

Thôn Vĩnh An Bắc, xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

04

Thủ tục tàu thuyền

62,3

68,3

85,0

 

 

5

Cao Trần Chính

Nam

28/4/1993

Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

05

Thủ tục tàu thuyền

80,0

74,3

74,0

 

 

6

Nguyễn Công Nữa

Nam

16/11/1992

Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi

06

Điều hành hệ thống VTS

76,0

69,7

75,0

 

 

7

Lê Tạ Việt

Nam

10/6/1995

31 Đỗ Thế Chấp, P. An Sơn, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

08

Tổ chức - nhân sự

63,7

68,7

75,0

 

 

8

Võ Quỳnh Na

Nữ

06/9/1990

Khối 5, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

09

Tổ chức - nhân sự

75,3

80,7

95,0