In trang này

CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NAM

Maritime Administration of Quang Nam

Địa chỉ

Xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại (+84-235) 3551333
Fax (+84-235) 3872816
Email cangvu.qnm@vinamarine.gov.vn
Website cangvuhanghaiquangnam.gov.vn

 

  • Bản quyền thuộc về Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam - Địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam