Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tổ chức Hội nghị Công chức viên chức

Thứ Ba, 24/12/2019, 16:12 GMT+7
Ngày 17/12/2019 tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị Công chức viên chức. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Trọng Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam, đồng chí Trương Hoàn Lạc - Bí thư Chi bộ, Giám đốc cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam.

Hội nghị công chức viên chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã thông qua Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020;

          Với tinh thần đoàn kết, dân chủ toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị đã nhiệt tình, nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các bản Báo cáo, các Quy chế. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức, người lao động qua đó góp phần làm tăng thêm lòng tin của công chức, viên chức, người lao động đối với sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021, phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020 giữa Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Trọng Đức đã biểu dương những thành tích mà Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, cũng yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Cục Hàng hải Việt Nam giao, tiếp tục duy trì chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động học tập, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

          Hội nghị Công chức viên chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí, đã thực sự phát huy được tinh thần dân chủ, sức mạnh tập thể, tính sáng tạo, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của tập thể công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2020.