• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

THÔNG BÁO Về việc thời gian nghỉ và lịch trực lễ Quốc khánh năm 2019

Thứ Tư, 28/08/2019, 09:13 GMT+7

Căn cứ Bộ luật Lao động 2012;

Căn cứ Công văn số 2998/CHHVN-ATANHH ngày 15/8/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm TTATGT  trong dịp lễ Quốc khánh 2019,

Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến toàn thể CCVC-NLĐ trong đơn vị như sau:

1. Thời gian nghỉ

Do ngày Quốc khánh (ngày 02 tháng 9) rơi vào thứ Hai nên CCVC-NLĐ trong đơn vị được nghỉ liền 03 ngày: Từ thứ Bảy (ngày 31/8/2019) đến hết thứ Hai (ngày 02/9/2019).

2. Lịch trực lễ

Ngày trực

Trực lãnh đạo

Trực văn phòng

Trực chuyên môn

Trực bảo vệ

02/9/2019 (Thứ Hai)

Trương Hoàn Lạc  0913476767

Nguyễn Quang Hoàng 0983871195

Phan Văn Tứ

0982414077

Đinh Tấn Trương 0385258138

           

             

            - Thời gian trực: 

                                                 + Trực lãnh đạo, trực văn phòng: Từ 07h00 đến 17h00 cùng ngày.

                                                 + Trực chuyên môn: Giải quyết công việc 24/24.

                                                 + Trực bảo vệ: 24/24.

            - Số điện thoại liên hệ:

                                                 + Chuyên môn: 0235.3551666, Văn phòng: 0235.3550555

                                                 + Phòng PA04 - CA tỉnh Quảng Nam: 0694160365

                                                 + Công an huyện Núi Thành: 0235.3871410

                                                 + Đồn Công an KTM: 0235.3565566

          3. Quy định trực 

          - Trong quá trình trực phải ghi chép đầy đủ vào Sổ trực, nếu tình hình phức tạp phải báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị và các cơ quan liên quan (nếu cần thiết). Giữa các phiên trực phải bàn giao đầy đủ, đúng thời gian quy định.

          - Đảm bảo an toàn, trật tự trong những ngày nghỉ lễ.

          - Không uống rượu, bia trong thời gian trực và khi tham gia giao thông.

          - Không tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.

          - Không tụ tập đông người gây mất an ninh, trật tự.

          - Chấp hành nghiêm quy định tại nơi cư trú, nơi công tác.

Vậy, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam thông báo đến toàn thể CCVC-NLĐ trong đơn vị được biết để có kế hoạch trực ban, trực nhật nghiêm túc theo nội dung của Thông báo; đảm bảo duy trì hoạt động chung của đơn vị trong ngày nghỉ lễ./.