• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

THÔNG BÁO điểm xét tuyển

Thứ Tư, 03/07/2019, 15:51 GMT+7

Căn cứ các Quyết định số 64/QĐ-CVHHQNa ngày 31/5/2019 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (gọi là Hội đồng Xét tuyển viên chức), Quyết định số 770/QĐ-CHHVN ngày 29/5/2019 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc cử người giám sát tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam và Quyết định số 66/QĐ-HĐXTVC ngày 03/6/2019 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch,

          Ngày 24/6/2019, tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Hội đồng Xét tuyển viên chức đã tiến hành kiểm tra sát hạch đối với 03 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển và đã có kết quả điểm xét tuyển của các thí sinh.

Vậy, Hội đồng Xét tuyển viên chức xin thông báo điểm xét tuyển để các thí sinh dự xét tuyển được biết (Có Bảng điểm kèm theo).

Thông báo này được đăng tải trên các trang Web tại địa chỉ:  http://cangvuhanghaiquangnam.gov.vn/; Trang fanpage facebook tại địa chỉ:  https://www.facebook.com/cangvuhanghaiquangnam cũng như niêm yết công khai trên bảng tin tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam (Địa chỉ: xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

          Hội đồng Xét tuyển xin thông báo để các thí sinh được biết./.