• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

Tuần lễ hưởng ứng Ngày Thuyền viên Thế giới năm 2019

Thứ Hai, 17/06/2019, 09:52 GMT+7

- Bố trí treo băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh hưởng ứng tại trụ sở làm việc song ngữ Việt – Anh: “Hưởng ứng ngày thuyền viên thế giới 25/6 – Thank you Seafarers 25 June” (gửi kèm theo).

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước (Hải quan, Biên phòng), các chủ tàu, các doanh nghiệp vận tải địa phương tổ chức meeting, gặp gỡ hoặc thành lập đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà một số thuyền viên hoặc gia đình thuyền viên có hoàn cảnh đặc biệt.  

- Cập nhật “Thư ngỏ” của Lãnh đạo ngành Hàng hải Việt Nam lên trang web hoạt động của đơn vị, chia sẻ “Thư ngỏ” gửi đến các chủ tàu, thuyền viên trong khu vực trách nhiệm quản lý.

Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị các cảng vụ Hàng hải triển khai thực hiện và gửi báo cáo hoạt động kèm hình ảnh, video về Cục Hàng hải Việt Nam qua Văn phòng IMO (Email: thuyltt@vinamarine.gov.vn; ĐT: 024. 3768 3067) để tổng hợp, báo cáo Tổ chức Hàng hải Quốc tế./.

http://vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=detail&id=9654