• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

Bắn đạn thật của Vùng 3 Hải quân và BTL Cảnh sát biển 2 trên vùng biển Quảng Nam

Thứ Ba, 04/06/2019, 13:32 GMT+7