Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng biển Kỳ Hà.

Thứ Hai, 06/05/2019, 09:43 GMT+7

Thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, đồng thời thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 1251/CHHVN-VTDVHH ngày 19/4/2019 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc chuẩn bị nội dung Hội thảo triển khai thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng tại khu vực; ngày 03/5/2019, Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cảng tại khu vực cảng biển Kỳ Hà.

Tham dự hội nghị, về phía các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng có đại diện Lãnh đạo: Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam. Về phía các các doanh nghiệp cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải tại khu vực có các đại diện Lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Cảng Chu Lai Trường Hải, Công ty TNHH MTV Vận tải biển Chu Lai Trường Hải, Cảng Kỳ Hà - Trung tâm Phát triển Hạ tầng, Đoàn Kinh tế quốc phòng 516, Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải An Phát.

Đồng chí Trương Hoàn Lạc (Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam) chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển Kỳ Hà đã lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Từ đó, giải đáp, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Hội nghị cũng đã bàn bạc, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác cảng tại khu vực đối với 06 nhóm giải pháp:  “Nhóm giải pháp về chính sách thuế, phí, lệ phí, giá dịch vụ hàng hải tại cảng biển; Nhóm cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính; Nhóm nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; Nhóm tăng cường kết nối, phát triển hợp lý các phương thức vận tải, phát huy tối đa vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; Nhóm tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài về đầu tư, mở rộng kết nối hạ tầng logistic và Nhóm giải pháp hỗ trợ khác”.

Các đề xuất của doanh nghiệp đã được đơn vị chủ trì tổng hợp, đồng thời phối hợp với các Cảng vụ Hàng hải liên quan thực hiện báo cáo tại “Hội nghị nâng cao hiệu quả khai thác cảng biển đối với Nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (Nhóm 3)” sẽ được Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức trong thời gian đến.

                                                                                  Tin: Phòng Pháp chế - TT- ATANHH