• Điện thoại: (+84-235) 3551333
  • Fax: (+84-235) 3872816
  • Hotline:

Thông tư số 04/2017/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư số 47/2015/TT-BGTVT về phạm vi, trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định viên an toàn tối thiếu phương tiện thủy nội địa

Thứ Sáu, 22/03/2019, 15:08 GMT+7